Jedinstveni sistem za učenje

Dobrodošli na SkillUp kurseve

Šifra mora da ispunjava sledeće uslove:
  • da bude dugačka najmanje 6 karaktera
  • da sadrži najmanje jedno malo ili veliko slovo
  • da sadrži najmanje jedan broj